12.2.08

Suomalaisen sosiaalituvan rahoituksen valvonta ja valta osin valtiovarainministeriöön

Ministeri Antti Tanskasen johdolla työskennellyt työryhmä esittää, että perustetaan uusi yhdistetty rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, Finanssivalvonta. Sille siirtyisivät pääosin nykyisen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Finanssivalvonta sijoitetaan Suomen Pankin yhteyteen. Sitä koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle.
Asia on mielenkiintoinen. Valvontavaltaa ja -vastuuta siirretään kaavailussa sosiaali- ja terveysministeriöltä valtiovarainministeriölle.
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä pitää erittäin tärkeänä, että Finanssivalvonnan päätehtäväksi ja tavoitteeksi asetetaan vakuutettujen etujen turvaaminen finanssimarkkinoiden vakauden edistämisen rinnalla.
”Vakuutustoiminnan valvonnan asema kasvaa suhteessa muuhun valvontaan markkinoiden kehityksestä johtuen. Merkittävä kehityspiirre on suomalaisten pankkien siirtyminen ulkomaisten pankkien sivukonttoreiksi. Tämä merkitsee, että pankkivalvontaa siirtyy merkittävässä määrin ulkomaille ja vähentää valvontatarvetta uudessa valvontaviranomaisessa jo lähitulevaisuudessa.”
Ministeri Hyssälä huomautti tänään työryhmän työn luovutustilaisuudessa, että osa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän valvonnasta siirtyy nyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta uudelle Finanssivalvonnalle.
”Työeläkkeet ja muu lakisääteinen sosiaalivakuutus ovat olennainen osa suomalaista sosiaaliturvaa, joka on viime kädessä julkisen vallan vastuulla”, ministeri Hyssälä totesi.
”Finanssivalvonnan on suunnattava nykyistä merkittävästi enemmän voimavaroja työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan ja riskienhallintajärjestelmien valvontaan ja analysointiin. Myös henkivakuutusyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden valvontaan ja tarkastukseen on tarpeen lisätä voimavaroja”, ministeri Hyssälä sanoi.
Lähteet: STM:n ja valtiovarainministeriön tiedotteet 12.2.2008

Ei kommentteja: