9.9.08

Suomen Lääkäriliitto: HUSin johtamisjärjestelmän muutos vaarantaa potilaiden hoidon

Julkaisen tässä Suomen Lääkäriliiton tiedotteen:
Sairaalan perustehtävään kuuluu potilaiden hoito. HUSin uusi johtamisjärjestelmä vaarantaa tämän perustavaa laatua olevan tehtävän toteuttamisen. Lääkäriliitto edellyttää, että hoidosta vastaavan ja päättävän ylilääkärin eli uuden johtamisjärjestelmän mukaan palvelujohtaja-ylilääkärin tulee voida jatkossakin vastata ja päättää myös potilaan hoidon edellyttämistä resursseista.
HUSin palvelu- ja resurssijohtajien virat on laitettu hakuun 5. syyskuuta. Konsernin uudessa johtamismallissa palvelujohtaja-ylilääkärit korvaavat nykyiset ylilääkärit.
Palvelujohtajat päättävät potilaiden sairaalaan ottamisesta ja hoitamisesta, mutta eivät uuden hallintomallin mukaan henkilöstöstä, tiloista eivätkä välineistä. Niistä vastaavat uuden mallin mukaan resurssijohtajat. Palvelujohtajien ja resurssijohtajien välillä toimisi tilaaja-tuottajamalli.
Tähän asti ylilääkärit ovat vastanneet klinikassaan potilaiden hoitamisesta, henkilökunnasta, tiloista ja välineistä, joista hoidon kokonaisuus muodostuu. Nyt luonnosteltu malli ei tue strategian mukaista yksijohtajamallia, jossa vastuut ovat selkeät. Vastuiden jakautuminen vaarantaa aina niin hoidon toteutuksen kuin talouden hallinnan. Se lisää myös byrokratiaa hoidon järjestämisessä.
Lääkäriliitto suhtautuu HUSin uuteen johtamisjärjestelmään kriittisesti. Potilaiden hoidon turvaamisen kannalta ylilääkärien kokonaisvastuun on säilyttävä jatkossa, vaikka nimikkeet vaihtuvatkin. Kun on vastuu hoidosta, tulee olla myös valtaa päättää sen vaatimista resursseista. Siten päätösvalta resursseista, kuten tarvittavan henkilökunnan määrästä, tulee olla siellä, missä hoitopäätökset tehdään. Lääkäriliitto pitää ongelmallisena myös sitä, että palvelujohtajien ei tarvitse edustaa johtamansa palvelualan spesialiteettia.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

TEHY:

http://www.tehy.fi/?x1536574=16104957

HUS:in organisaatiouudistus hävittää hoitotyön johtajat: Hoitotyön vaikuttavuus ja alan vetovoima vaarassa

Anonyymi kirjoitti...

Eräs nimeltä mainitsematon poliitikko ehdotti tässä hiljan, että sairaalapalvelut lääkäreitä ja hoitajia lukuunottamatta (?) kaikki muu ostettaisiin ulkopuolisilta tarjoajilta. Siis, että luovuttaisiin Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista kokonaan?
On se sitten mukavaa, kun esim. ulkopuoliset laitosapulaiset tekevät siivouskäynnin osastoille vain tiettyinä kellonaikoina, ja muina aikoina sattuvat "sotkut" siivotaan vasta seuraavalla kierroksella! Sitten saadaan ihmetellä, miksi sairaalainfektiot lisääntyvät.
Ruokatoimitukset ja liinavaatetoimitukset saattavat jostain logistisesta syystä jäädä tulematta sovittuun aikaan, jolloin potilaat/henkilökunta jäävät ilman ruokaa ja puhtaita tekstiilejä, josta jo onkin kokemuksia.

KirsiM kirjoitti...

Ulkoistaminen ei ainakaan laatua paranna, se on nyt jo havaittu.
Suuri raha, mikæ liikkuu hoitabisneksessæ ei ole kiinnostunut hoidon laadusta, vaan volyymeistæ. Jos on toimenpiteitæ, joista jærkevællæ ja tehokkaalla toiminnalla saa helposti paljon rahaa, se kiinnostaa, mutta vaikeat lææketeiteelliset haasteet, yllættævæt tilanteet ja katastorofit voivatkin sitten poikia kaikenlaista pæænsærkyæ ja henkiløkohtaisia katastrofeja.
(anteeksi norjalaisnæppæimistø)