7.11.09

Jos on epäselvyyttä ministeriön ja THLn ohjeistuksesta, tässä tiedotteita

Tässä sosiaali- ja terveysministeriön sikainfluenssaan liittyviä verkossa olevia tiedotteita sekä pari tiedotetta, joita ei ehkä ole verkossa.
Näyttää siltä, että esimerkiksi Helsingissä tenkilökunnan tiedoissa on terveyskeskuskohtaisia eroja. Suosittelen rokotukselle meneville, että ottavat kopion kaupungin omista nettisivuista tai lehdessä olevasta kaupungin/kunnan ilmoituksesta, jotta voivat osoittaa oikeutensa tulla rokotettaviksi.
Samalla olisi suotavaa, että tiedotettaessa kerrottaisi läpinäkyvästi kaikille, mitä tarkoitetaan puhuttaessa esimerkiksi astmapotilaista: riittääkö, että on säännöllinen lääkitys, että on lääkärin määräämä lääkitys vai pitääkö peräti olla Kelan erityiskorvausmerkintä kortissa ennen kuin saa piikin, jotta kansalaisia ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Nyt eriarvoista kohtelua on jo tapahtunut nimenomaan riskiryhmien rokotettavaksi pääsyssä. Laillisuusnäkökohtaa ei ilmeisesti ole riittävästi painotettu henkilökunnan valmennuksessa eikä tiedottamiseen ole panostettu riittävästi.

Tiedote 378/2009 06.11.2009 16:24 STM ja THL muistuttavat kuntia rokotuskäytännöstä.
Tiedote 373/2009 05.11.2009 15:16 Influenssaepidemian laajentuessa viruslääkkeet tehokkaaseen käyttöön
Tiedote 367/2009 04.11.2009 17:03 Toinen sikainfluenssaan liittyvä kuolema Suomessa, rokotukset jatkuvat
Tiedote 348/2009 26.10.2009 13:12 THL ja STM tiedottavat: Influenssa A(H1N1)v-epidemia alkamassa, ensimmäinen kuolonuhri Suomessa
Tiedote 329/2009 12.10.2009 12:17 Ministerineuvosto keskustelee yhteistyöstä pandemiaan varautumisessa
Tiedote 245/2009 23.07.2009 13:32 H1N1 pois yleisvaarallisten tartuntatautien listasta
Tiedote 244/2009 22.07.2009 13:12 Suomessa terveydenhuolto varautuu laajaan influenssa A (H1N1) -epidemiaan
Tiedote 238/2009 06.07.2009 16:39 Suomessa 62 varmistettua influenssa A (H1N1) -tapausta
Tiedote 235/2009 03.07.2009 08:45 Influenssa A(H1N1) -viruslääkkeitä saa määrätä myös riskiryhmään kuuluville
Tiedote 234/2009 29.06.2009 14:51 Suomessa ensimmäinen maan sisäinen influenssa A(H1N1)-tartunta

STM ja THL tiedottavat 12.5.2009:
Suomi ostaa myös prepandeemista influenssa A(H1N1) -rokotetta koko väestölle
Influenssa A(H1N1) -prepandeemisten rokotteiden valmistus on alkamassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat viime viikolla valtuuttaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemään prepandeemisten rokotteiden ostotarjouksen. Hankinnan myötä Suomessa pysyvästi asuville henkilöille voidaan tarjota ensimmäinen rokoteannos mahdollisimman varhain, mikäli H1N1-virus aiheuttaisi pandemian. Rokotteita saadaan Suomeen niiden valmistuttua noin 4-6 kuukauden kuluttua.
Rokotehankinta toteutetaan osana aiemmin tehtyä H5N1-rokotteen eli lintuinfluenssarokotteen sopimusta. Kokonaishinta on 5,2 miljoonaa euroa. Hankinnan myötä Suomella on varastossa prepandeemista rokotetta sekä H5N1- että H1N1-pandemian varalle.
Prepandeemisella rokotteella tarkoitetaan ennen pandemiaa valmistettavaa rokotetta. Se valmistetaan viruksesta, jonka uskotaan joko sellaisenaan tai muuntuneena voivan aiheuttaa pandemian. Pandemiatilanteessa virus voi olla jo muuntunut, mikä saattaa heikentää suojaavaa vaikutusta.
Suomi on jo tehnyt ostovarauksen täsmärokotteiden saamiseksi
Rokotuksia pidetään parhaana keinona torjua influenssapandemian aiheuttamia kuolemantapauksia ja vakavia sairastumisia. Riittävän suojan saamiseksi tarvitaan prepandeemisen rokotteen lisäksi ainakin yksi influenssapandemiaviruksesta valmistettu ns. täsmärokoteannos. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo aiemmin päättänyt hankkia täsmärokotteita influenssa A(H1N1) -virukseen heti, kun sellaisia on saatavilla.
Täsmärokotetta voidaan valmistaa vasta pandemian käynnistyttyä, kun epidemiaa aiheuttavan viruksen yksityiskohtainen rakenne on tiedossa. STM on valtuuttanut THL:n tekemään täsmärokotteen ostovarauksen kahden rokotevalmistajan kanssa, jolloin rokotetta olisi saatavilla noin kuuden kuluttua pandemian puhkeamisen jälkeen.

STM ja THL tiedottavat 6.5.2009
Influenssa A(H1N1) -virus leviää maailmalla, kansallista varautumista jatketaan
Influenssa A(H1N1) -virus leviää eri puolilla maailmaa. Pieniä paikallisia
epidemioita tai yksittäisiä tapauksia on Meksikon lisäksi ilmennyt laajalti eri
puolilla Pohjois-Amerikkaa. Euroopassa tapauslukumäärä on kasvanut nopeimmin
Espanjassa, mutta sielläkin lähes kaikki laboratoriovarmistetut tapaukset ovat
saaneet infektion Meksikossa käydessään.
Euroopan tautikeskuksen ECDC:n keskiviikkona 6. toukokuuta antaman raportin
mukaan laboratoriovarmistettuja influenssa A(H1N1) -viruksen aiheuttamia
tapauksia on yhteensä 1652 (lisäys eilisestä 383) kaikkiaan 22 eri maassa.
Näistä 942 on raportoitu Meksikosta (lisäys 215; 29 laboratoriovarmistettua
kuolemantapausta), 403 USA:sta (lisäys 124; 2 kuolemantapausta) ja 165
Kanadasta (lisäys 25). EU:ssa tai EEA/EFTA -maissa laboratoriovarmistettuja
tapauksia on 11 maassa (sama kuin eilen) yhteensä 125 (lisäys eilisestä 18).
Ruotsissa on juuri raportoitu tänään ensimmäinen laboratoriovarmistettu tapaus.
Kolmessa EU/EEA/EFTA -maassa on raportoitu yhteensä 17 tapausta, joilla ei ole
edeltävää matkaa Meksikoon. Kyseessä ovat ilmeiset tartunnat henkilöstä toiseen
kyseisessä maassa. Suomessa ei ole raportoitu uusia selvityksen kohteena olevia
tapauksia. WHO ei ole tehnyt uusia päätöksiä tai suosituksia
pandemiauhkavaiheesta tai torjuntatoimista.
Kansallista varautumista influenssapandemian varalle jatketaan
Asiantuntija-arvioiden mukaan kansallisia varautumistoimenpiteitä
influenssapandemian varalta on välttämätöntä jatkaa, sillä tieto viruksen
tarttuvuudesta ja sen aiheuttaman taudin vakavuudesta on vielä riittämätön.
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään lähettänyt lääninhallituksille sekä
sairaanhoitopiireille ja kunnille uudet kirjeet influenssa A(H1N1) -epidemiaan
varautumisesta.
Lääninhallituksia, sairaanhoitopiirejä ja kuntia kehotetaan huolehtimaan siitä,
että terveydenhuollon alueelliset pandemiavalmiussuunnitelmat ovat toimivia ja
suunnitelmissa on otettu huomioon yhteistyö sosiaalihuollon ja yksityissektorin,
muun muassa työterveyshuollon kanssa. Mahdollinen pandemiauhka on otettava
huomioon myös lähikuukausien henkilöstötarvetta arvioitaessa.
Ohjeistuksen mukaan oireisia potilaita kehotetaan soittamaan ensin
terveyskeskukseen. Lääkärin harkinnan perusteella influenssa A(H1N1) -epäilyn
tapausmääritelmän täyttävät potilaat ohjataan toistaiseksi pääsääntöisesti
erikoissairaanhoitoon näytteenottoa, hoitoa ja varotoimia varten.
Epidemiatilanteen kehittymisestä riippuen potilastapaukset voivat lähiviikkoina
ja kuukausina lisääntyä huomattavasti, mikä kuormittaa erityisesti
perusterveydenhuoltojärjestelmää.
Terveyskeskusten on myös varauduttava oireisten potilaiden ja huolestuneiden
kansalaisten aiheuttamaan puhelinruuhkaan.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
verkkosivuille päivitetään jatkuvasti ajantasaista ohjeistusta.

STM ja THL tiedottavat 4.5.2009
Influenssa A(H1N1) -viruksen tartuntakyky vielä epäselvä
Euroopan tautikeskuksen ECDC:n tänään 4. toukokuuta päivittämien tietojen
perusteella laboratoriovarmistettuja influenssa A(H1N1) -viruksen aiheuttamia
tapauksia on maailmassa yhteensä 1008 (lisäys eilisestä 228) kaikkiaan 19 eri
maassa. Näistä 590 on raportoitu Meksikosta (22 laboratoriovarmistettua
kuolemantapausta) ja 226 USA:sta (1 kuolemantapaus). EU:ssa tai EEA/EFTA
-maissa laboratoriovarmistettuja tapauksia on 10 maassa yhteensä 79 (lisäys
eilisestä 30). Meksikossa laboratoriovarmistettujen tapausten nopea
lisääntyminen johtuu ennen kaikkea jo aiemmin otettujen näytteiden
testaamisesta uusilla menetelmillä.
Meksikon lisäksi pieniä paikallisia epidemioita tai yksittäisiä tapauksia on
laajalti eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Euroopassa lukumäärä on lisääntynyt
nopeimmin Espanjassa, mutta sielläkin lähes kaikki laboratoriovarmistetut
tapaukset ovat saaneet infektion Meksikossa käydessään.
EU/EEA/EFTA -maissa on raportoitu 8 tapausta, joilla ei ole edeltävää matkaa
Meksikoon. Kyseessä ovat ilmeiset tartunnat henkilöstä toiseen kyseisessä
maassa. Missään EU-maassa ei ole raportoitu pitempiä tartuntaketjuja. Suomessa
ei ole raportoitu uusia selvityksen kohteena olevia tapauksia.
Suurin osa sairastuneista nuoria ja aikuisia
Meksikossa paikallisten viranomaisten antamien tietojen mukaan
laboratoriovarmistettujen tapausten ikäjakauma on: 0 - 9 -vuotiaat (24 %), 10 -
19 -vuotiaat (24 %), 20 - 29 -vuotiaat (19 %), 30 - 39 -vuotiaat (14%), 40 - 49
-vuotiaat (10 %), ja yli 50-vuotiaat alle 10 %. Tapausten ikäjakauma vastaa
melko lailla koko väestön ikäjakaumaa. Kuolleiden ikäjakaumaa ei ole
käytettävissä.
Teollisuusmaissa taudinkuvat potilailla ovat toistaiseksi muistuttaneet
kirjoltaan tavallista kausi-influenssaa. Valtaosa EU/EFTA-alueella
varmistetuista tapauksista on ikäryhmässä 20 - 49 -vuotiaat, mikä lähinnä
heijastaa Meksikoon matkailijoiden ikärakennetta. Havainnot Pohjois-Amerikassa
ovat samansuuntaisia. Tilanteen kehitys muistuttaa yhä enemmän tavallista
kausi-influenssaa. Uuden influenssaviruksen ollessa kyseessä epidemian kulkua
on vaikea ennustaa. Lisätietoa tarvitaan vielä viruksen tartuntatehokkuudesta
ja taudin vakavuudesta sekä leviämisestä riskiryhmiin, kuten lapsiin,
vanhuksiin ja kroonisesti sairaisiin.
Kanadan viranomaiset ovat raportoineet uuden influenssa A(H1N1) -viruksen
löytymisestä sioista yhdellä sikatilalla. Tartunnan lähde on todennäköisesti
juuri Meksikosta palannut henkilö. WHO ja FAO painottavat, että
sianlihatuotteet ovat edelleen täysin turvallisia hyvin kypsennettyinä. WHO
korostaa, että se ei edelleenkään suosittele kansainvälisen matkailun
rajoittamista tai rajojen sulkemista. Henkilökohtaisen hygienian merkitystä
korostetaan.
Kansalaisille avattu neuvontapuhelin, ohjeita annettu myös ammattilaisille
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään avannut kansalaisille erillisen
neuvontapuhelimen. Kysy influenssasta -puhelin palvelee numerossa 0800 02277.
Ruotsiksi palvelee numero 0800 02278. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy
myös THL:n ja STM:n verkkosivuilta. Myös lentoasemille on jaettu tietoa
matkustajille.
Sairaanhoitopiirejä ja terveyskeskuksia on ohjeistettu seuraamaan tilannetta ja
päivittämään valmiussuunnitelmat sekä paikalliset viestintäsuunnitelmat.
Lähipäivinä STM lähettää sairaanhoitopiireille ja terveyskeskuksille tarkempaa
ohjeistusta, ja lääninhallituksen tukevat osaltaan varautumissuunnitelmien
päivittämistä ja kehittämistä. THL:n ammattilaisille tarkoitettuja verkkosivuja
päivitetään jatkuvasti.
STM muistuttaa, että Huoltovarmuuskeskus on hankkinut valtion varmuusvarastoon
viruslääkkeitä, joiden arvioidaan riittävän mahdollisessa epidemiatilanteessa
sairastuvien hoitoon. Valtion varmuusvaraston lääkkeet otetaan käyttöön vasta
mahdollisessa pandemiatilanteessa.
www.thl.fi ja www.stm.fi/influenssa


PANDEMIAVARAUTUMISEN SUOJAIN- JA LÄÄKEVARAUTUMISEN TARPEITA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:51

Ei kommentteja: