30.1.11

Näin sosiaali- ja terveysministeriö selittää mustan valkeaksi. Sen mukaan lapsilisäasia on mallillaan, jos oikein ymmärsin

edit. 31.1. klo 8.22 linkki lisätty:
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/01/lapsilisat_leikkaantuvat_kaikkein_koyhimmilta_lapsiperheilta_2306263.html


Nyt kun julkisuus vihdoin heräsi tähän lapsiköyhyyteen, sosiaali- ja terveysministeriölle tuli kiire selittää tyrmistyneille kansalaisille, että juttu on panettelua. Parhaiten mustan selittää valkeaksi, kun hämmentää ja puhuu sekavia hetken aikaa. Näin mielestäni tälläkin kertaa. Oletteko kanssani eri mieltä. Vaalit ovat ovalla, joten nyt on hyvä antaa täällä vaalilupauksia ja kertoa samalla, aikooko pitää laupauksensa. Mielestäni tällainen tiedottaminen on häpeällistä, kun pitkään on surtu suomalaista lapsiköyhyyttä. Kyseessä on kansalaisten enemmistön tahdon vastainen puolustuskyvyttömien tallominen. Sitä ei puheilla miksikään muuteta.
Ei ole veronkevennysten aika, vaan aika pitää huolta niistä, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja hoivaa.

Ja näin siis virkamies selittää mustan valkeaksi. Tässä sosiaali- ja terveysministeriön selitys, että köyhille lapsiperheille ei tosiaankaan kuulu sen mielestä lapsilisää edelleenkään.
Siis sosiaali- ja terveysministeriön tuore tiedote:

Lapsilisä ei katkea toimeentulotukea saavilta lapsiperheiltä

Ajankohtaisessa keskustelussa lapsilisien suhteesta toimeentulotukeen on ollut joitain väärinymmärryksiä. Lapsilisää ei katkaista toimeentulotukiperheiltä, vaan sen saa edelleen jokainen alle 17-vuotias lapsi.

Lapsilisä ei riipu perheen tuloista tai varallisuudesta, vaan se maksetaan kaikille. Lapsilisä on tulonsiirtoa lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä ja sen tavoitteena on korvata lapsista aiheutuneita menoja. Lapsilisä on sidottu kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 alkaen.

Toimeentulotuki on viivytyksetön ja lyhytaikainen apu, joka turvaa viime kädessä perheen toimeentulon, kun muut tulot eivät riitä. Sillä täydennetään perheen muita tuloja, jos ne jäävät alle vähimmäistoimeentulon tason.

Toimeentulotuki on sidottu tiukkaan tulo- ja varallisuusharkintaan. Toimeentulotuen perusosien tasot on kuitenkin sidottu kansaneläkeindeksiin.

Perheen toimeentulotuki muodostuu vanhempien perusosista ja lasten perusosista. Lapsen perusosan tarkoitus on turvata lapsen välttämätön toimeentulo.

Lapsilisä ja lapsen perusosa toimeentulotuessa kohdentuvat siten samoihin kustannuksiin, jotka perheelle aiheutuvat lapsesta. Kahta etuutta ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa samaan menoon. Koska lapsilisä ja toimeentulotuki ovat molemmat sidottuja samaan kansaneläkeindeksiin, niiden tasot nousevat samassa tahdissa.

Jos haluttaisiin tehdä toimeentulotuen sisältö lapsiperheille myönteisemmäksi, niin se voitaisiin tehdä esimerkiksi nostamalla lapsen perusosaa toimeentulotuessa. Joka tapauksessa lapsiperheiden hyvinvointia tulisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon muun muassa perusturvan taso, perheiden asema työmarkkinoilla, perhepalvelujen toimivuus ja vanhemmuuden tuki.

Sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään selvitystyötä uusien ratkaisumallien löytämiseksi, jotta perheitä voitaisiin auttaa erilaisissa elämäntilanteissa.

7 kommenttia:

erkka kirjoitti...

Ei millään pahalla, mutta nyt on pakko avautua, sillä en ymmärrä tätä äärettömän epämääräistä asioiden yksinkertaistamista ja hysteeristä syyttelyä.

Ymmärrän kyllä tuohtumuksen taustalla olevan ajatuksen, että toimeentulotuen varassa elävä lapsiperhe ei saa lapsilisistä samanlaista ylimääräistä taloudellista etua kuin omillaan toimeentuleva perhe.

Se ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin, että lapsilisiä otettaisiin nykymallissa keneltäkään pois.

Kuten tiedotekin sanoo: "Toimeentulotuki on viivytyksetön ja lyhytaikainen apu, joka turvaa viime kädessä perheen toimeentulon, kun muut tulot eivät riitä. Sillä täydennetään perheen muita tuloja, jos ne jäävät alle vähimmäistoimeentulon tason."

Jotta voitaisiin toimia muulla tavalla, täytyisi ensin päättää, että yhteiskuntana olemme sitä mieltä, että köyhällä ja köyhällä on eroa ja valtion ja kuntien tulee taata eri ihmisille erilainen vähimmäistoimeentulon taso kuin toisille.

Toisin sanoen, jos ollaan sitä mieltä, että lapsiperheiden vähimmäistoimeentulon taso tulee määritellä korkeammaksi kuin muiden suomalaisten, niin sanotaan sitten niin, eikä "selitetä valkoista mustaksi" ja keksitä skenaarioita lapsilisiä varastavista sosiaalitoimistoista.

Tai jos ei haluta vaatia epätasa-arvoa, vaan ollaan vaikkapa sitä mieltä, että lapsilisää täytyy määritellä niin, että sen tulee olla kaikille "ylimääräistä", riittävän toimeentulotason päälle tulevaa tuloa, niin sitten täytyy vaatia sellaista sanoitusta lakiin...

...mutta, jos kuitenkin tutustuu edes pintapuolisesti siihen kuinka paljon tapauskohtaisia muuttujia sosiaalitoimistot joutuvat ottamaan huomioon toimeentulotukea myöntäessään, huomaa nopeasti, että käsite "vähimmäistoimeentulon taso" on tapauskohtaisesti niin häilyvä, että ei voida välttämättä edes tunnistaa milloin lapsilisästä saatava lisäetu menetetään ja milloin ei – puhumattakaan, että voitaisiin helposti keksiä kategorinen sääntö, jonka perusteella tuen varassa elävä köyhä ja omillaan elävä saisivat lapsilisästä suhteellisesti samankaltaisen hyödyn.

En nyt väitä, että nykymalli olisi kaikkien yksittäistapausten kohdalla tai edes yleisellä tasolla reilu. Kannatan erittäin lämpimästi köyhien lapsiperheiden taloudellisen aseman parantamista, vaikka se tarkoittaisi vaikkapa lapsilisien vähentämistä omalta taloudeltani. Tosin progressiivinen lapsilisä vaatisi niin paljon reaktiivista byrokratiaa, että koko idea romuttuisi olisi loogisempaa lakkauttaa koko Kelan pyörittämä lapsilisäjärjestelmä ja siirtää rahavirta sosiaalitoimien budjetteihin. Sen ongelmana puolestaan on se, että yht'äkkiä monen keskituloisen asuntovelallisen lapsiperheen talous horjahtaisi yllättävänkin rajusti.

KirsiM kirjoitti...

Erkka, jos olisit toimeentulotuella elävä yksihuoltaja, saattaisit ymmärtää paremmin, miten irvokasta suhtautuminen köyhiin lapsiperheisiin on: annetaan lapsilisä ja sitten Kela ottaa sen pois.
Kelan virkailija katsoo sinun pankkitililtäsi, että olet tienannut lapsilisää ja vähentää summan kylmästi, ilman harkintaa, minimitoimeentulotuesta,

Itse tein muutama vuosi sitten lapsiperheiden köyhyydestä laajahkon työn, joka pohjautui ihmisten omakohtaisiin kertomuksiin siitä, mitä on olla köyhä (yleensä yksihuoltajaäiti).
Omalta osaltani kyse ei ole hysteriasta eikä omaneduntavoittelusta. Onpahan vain siitä, että on väärin sortaa heikkoja, esimerkiksi köyhissä oloissa eläviä lapsia.
Meitä keskituloisia säälin toki, jos putoamme köyhyyteen.

Liisa kirjoitti...

Nämä lakiasiat ja -kiemurat ovat niin vaikeaselkoisia ja tuollaisilla selityksillä asiat sotkiutuvat lisää tavallisen ihmisen päässä.

Minusta kyse kirjoituksessasi ei ole lainkaan hysteriasta, vaan asian selkokielistämisestä, siis siitä, mitä oikeasti (käytännössä) toimeentulotuen varassa eläville tapahtuu siellä luukulla.

erkka kirjoitti...

En ole toimeentulotuella elävä yksinhuoltaja, mutta se ei tarkoita, etteivätkö tilanteen realiteetit olisi minulle muutoin läheisesti tuttuja tai ettenkö välittäisi ja haluaisi parempaa asemaa köyhille lapsiperheille - se, että välitän, ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö asioista voitaisi keskustella niiden oikeilla nimillä.

YLE:n uutisessa ja sitä seuranneessa keskustelussa tehty asetelman ääretön yksinkertaistaminen on johtanut virheellisin perustein tapahtuvaan syyttelyyn, joka ei ole selkokielistämistä, vaan tarpeetonta mustamaalaamista.

Kela ei ole syyllinen, sillä se antaa lapsilisää automaattisesti. Kela ei ota sitä pois. Kukaan ei ota sitä koskaan pois.

Toimeentulotukea jakavat kuntien sosiaalitoimistot eivät ole myöskään ole syyllisiä. Ne vain tapauskohtaisesti arvioivat ihmisen tulot, menot ja rahantarpeet ja antavat lisää rahaa kunnes tietty minimitaso täytyy.

Kukaan ei siis ota rahaa pois. Kaikki antavat sitä tiettyyn määriteltyyn rajaan asti.

Kysymys on, että missä sen rajan pitäisi olla.

Eli ei voida sanoa, että "lapsilisä otetaan pois", sillä sitä ei oteta pois.

Pitäisi sanoa, että köyhille lapsiperheille pitäisi antaa enemmän toimeentulotukea kuin muille.

Periaatteessa toimeentuloa koskevaan lakiin voitaisiin tehdä yksinkertainen muutos, jonka mukaan lapsilisää ei huomioida toimeentulotukea laskettaessa. Tämän ongelma tosin olisi se, että silloin tukea jouduttaisiin jakamaan enemmän sellaisille, jotka eivät sitä niin akuutisti tarvitse. Selkeän säännön muodostaminen on siis vaikeaa.

Olipa miten oli. Syyttelyyn kuluva energia pitäisi kohdistaa selkeämmäksi toiveeksi poliitikoille muuttaa lakia tiettyyn suuntaan.

Kela ja sosiaalitoimistot kyllä sitten tekevät prikulleen niin kuin laissa sanotaan.

KirsiM kirjoitti...

Liisa, kiitos komppauksesta. Näin vaalien alla nääs kaikki on aika herkkää, mutta nyt on aika puhua asioista.

Erkka, yksinkertaistamisen vaihtoehto on näemmä monimutkaistaminen. Se ei kuitenkaan tuo köyhille lapsiperheille menetettyä lapsilisää takaisin.
Asiaa on yritetty pitkälti toistakymmentä vuotta toisaalta-toisaalta ja poliitikkoja sekä Kelaa myötätuntoisesti ymmärtän.

erkka kirjoitti...

Sama tavoite, mutta looginen ja semanttinen epäyhteensopivuus. Luovutan.

KirsiM kirjoitti...

Logiikka on tärkeää, samoin ovat ajattelun lähtökohdat, jotka useinkin jäävät turhan vähälle pohdinnalle(, kuten kävin tässä blogisa muinoin kädyssä ravitsemuskeskustelussa).

Semantiikka on politiikanteon keskeinen väline.