31.8.12

Suomalaisten kolesterolitaso nousussa vuosikymmenien laskun jälkeen

Sydänsairauksien esiintymisen kannalta tulevat vuodet saattavat olla surullisempia kuin nykyiset. Julkaisen tässä kokonaisuudessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteen, joka liittyy uuden Finriski-tutkimuksen tulosten julkistamiseen.
Itse nykyisin havainnoin  vain ihmisten arkielämän valintoja  ja asenteita lähinnä ja ne pitävät yhtä tämän THLn analyysin kanssa: nekin, joilla on sepelvaltimotaudin kohonnut riski syövät huoletta voita ja käyttävät kermaa ja oliiviöljyä uskoen niiden terveellisyyteen sekä korostavat kevyttuotteiden lisäaineongelmia ja kokkaavat karppauskirjojen ohjeista itselleen hyvällä omallatunnolla.

Itse olen valinnut oman tieni elämänvalinnoissa ja niihin on kyllä vahvasti vaikuttanut tutustuminen siihen, miten sepelvaltimotautia vastaan käytiin Sydänliiton historiassa ensimmäisten 50 vuoden ajan menestyksekästä kamppailua. Nyt elämme postmodernia aikaa ja jokaisella on oikeus määritellä oma totuutensa, uskoa siihen ja julistaa sitä totuutena muillekin. Tämä on synnyttänyt sekä viestintään kovaa haastetta että koetellut ihmisten medialukutaitoa. Minusta kansanterveysalan viestintäammattilaiset ovat suoriutuneet viestintätehtävästään erinomaisesti, mutta lukijat, kuluttajat, suuri yleisö, ovat valinneet entistä useammin toisin. Lihomista ja diabetesuhkaa tuijotettaessa on unohtunut, että ylipaino on toki suuri riski sepelvaltimotaudin riskitekijänä, mutta että se ei ole ainoa.


Tässä lupaamani tiedote:

Suomalaisten veren kolesterolipitoisuus on kääntynyt nousuun viimeisen viiden vuoden aikana kaikilla eri puolille Suomea sijoittuneella viidellä tutkimusalueella, kun se yhtäjaksoisesti laski vuodesta 1982 vuoteen 2007. Kevättalvella 2012 toteutetun FINRISKI-tutkimuksen ensimmäiset tulokset on julkaistu tänään ilmestyvässä Suomen Lääkärilehdessä.

Tulosten mukaan vuodesta 2007 vuoteen 2012 suomalaisten keskimääräinen veren kolesterolipitoisuus nousi miehillä 5,25 millimoolista litraa kohden (mmol/l) 5,34:ään ja naisilla 5,15:sta (mmol/l) 5,31:een. Nousua oli miehillä 1,7 prosenttia ja naisilla 3,1 prosenttia, mikä on tilastollisesti merkitsevä muutos. Suositusten mukaan kokonaiskolesterolin tulisi olla alle 5 mmol/l.

1970-luvulta jatkunut sydäntautikuolleisuuden lasku uhkaa kääntyä nousuun lähivuosina


Suomessa on 1970-luvulta lähtien onnistuttu alentamaan merkittävästi erityisesti työikäisen väestön sydän- ja verisuonisairauskuolleisuutta, mutta viime vuosina yhä enemmän myös vanhemmissa ikäryhmissä. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt sepelvaltimotautikuolleisuuden laskuun ovat olleet kolesterolipitoisuuden aleneminen, verenpaineen lasku ja tupakoinnin väheneminen. Yksittäisistä riskitekijöistä väestön veren kolesterolin aleneminen on ollut selvästi merkittävin kuolleisuutta vähentänyt tekijä: noin 80 prosentin kuolleisuuden laskusta noin puolet selittyi kolesterolipitoisuuden alenemisella. Suomalaisten sydänkuolleisuus ja kolesterolitaso ovat molemmat laskeneet. Korkeimmillaan veren kolesterolipitoisuus oli 1970-luvun alussa, jolloin keskiarvo oli noin 7 mmol/l.

Yhden prosentin muutos väestön kolesterolitasossa lisää kansainvälisten tutkimusyhteenvetojen mukaan sepelvaltimotautikuolemia 2 3 prosenttia. Vuonna 2010 Suomessa oli alle 75-vuotiailla miehillä 5 394 sairaalahoitoon johtanutta vakavaa sepelvaltimotaudin ensikohtausta ja naisilla vastaavasti 1 805. Tämän ennusteen mukaan sydänkohtaukset lisääntyvät miehillä noin 200–300 tapauksella ja naisilla 100–170 tapauksella lähivuosina. Jossakin määrin sydäntautilukujen kehitykseen vaikuttavat myös muut riskitekijöiden muutokset.

Viimeaikainen ravintokeskustelu on johtanut väestöä harhaan

Eniten kolesterolipitoisuuden alenemiseen 1970-luvulta vuoteen 2007 vaikutti ruokavalion muuttuminen terveellisemmäksi. Tärkein syy on ollut rasvojen laadun muutos: kovien rasvojen (tyydyttyneiden rasvojen) käytön väheneminen ja kasviöljyjen (monityydyttymättömien rasvojen) käytön lisääntyminen. Myös vihannesten, marjojen ja hedelmien kulutuksen lisääntymisellä on ollut merkitystä.

Viimeaikainen ravintokeskustelu on hämmentänyt osaa väestöä ja vaikuttanut ruokavalioon kolesterolitasoa nostavasti. Karppauksella eli hiilihydraattien vähentämisellä voidaan laihduttaa, mutta niin voidaan myös vähentämällä muiden ruoka-aineiden syöntiä. Karppauksesta tulee sydämen kannalta hengenvaarallista, jos hiilihydraatit korvataan kovilla eläinrasvoilla. Tämä on ollut erikoinen piirre juuri suomalaisessa karppauskeskustelussa. Vähähiilihydraattisen ruokavalion kansainvälisissä tutkimuksissa on aina korostettu rasvanlaadun terveellisyyttä ja sitä, että hiilihydraatit tulee korvata terveellisillä kasviöljyillä.

Myös karppauskeskustelun ulkopuolella on esitetty väitteitä, etteivät kovien rasvojen käytön nostamat kolesteroliarvot lisäisi sydäntauteja. Tiedeyhteisö on kuitenkin varsin yksimielinen siitä, että pahanlaatuinen kolesteroli ahtauttaa verisuonia ja että kovat rasvat nostavat kolesterolia. Esimerkiksi USA:n uusissa kansallisissa suosituksissa sydäntautien ehkäisemisessä suositellaan tyydyttyneiden rasvojen osuutta vähennettäväksi nykyisestä 10 prosentin suosituksesta enintään 7 prosenttiin.

Erityisen keskeinen vaikutus suomalaisen veren kolesterolitason nousussa lienee runsaasti voita sisältävien levitteiden (”…mariini-tuotteiden”) yleistyminen ja kuluttajien tietämättömyys niiden ravitsemuksellisista vaikutuksista: useimmat sisältävät runsaasti tyydyttynyttä kovaa rasvaa, joka nostaa veren kolesterolia, kun monityydyttymättömät pehmeät rasvat sitä laskevat.

Kansallinen FINRISKI-tutkimus on toteutettu viiden vuoden välein vuodesta 1972 lähtien satunnaisotokselle Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, Helsingissä ja Vantaalla, Turussa ja Loimaalla sekä viidessä Varsinais-Suomen kunnassa.
Tiedote; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

23.8.12

Vanhustenhuollon puheet ja käytännöt

Läheiset ihmiset ovat erittäin vihaisia. Iäkäs joutui aivohalvauksen takia heinäkuussa ensin
keskussairaalaan ja nyt terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä olevalle pitkäaikaisosastolle.

Lääkäri ehdottaa iäkkäälle puolisolle, että mikäli läheisemme saa keuhkokuumeen, sitä ei tarvitsisi hoitaa.

Tällainen ehdotus on erittäin huolestuttava; se kertoo siitä, että iäkäs omainen, joka kommunikoi ja ymmärtää, vaikka on sairauden takia joutunut alistumaan moniin rajoitteisiin, ei näytä olevan turvallisissa käsissä. Vanhustenhuoltoon on hiipimässä arvomaailma, joka on erittäin vieras ainakin itselleni. Julkisessa terveydenhuollossa on pitkään ollut suuntaus, jossa ihmisestä on tullut pelkkä kustannustekijä. Omista rakkaistani muutamat olisivat jo kuolleet, jos tällaiset arvot olisivat päässeet valtaan. Näitä arvottomia arvoja tulee jyrkästi vastustaa.
Keinotekoinen elämän ylläpitäminen ja sairauden lääkehoito eivät ole sama asia.

10.8.12

Westerfield International -yhteystietoja ei ole helppo löytää!

Edit. 300313
Tähän entryyn tulleen hämmästyttävän suuren kävijämäärän johdosta päivitän vielä saamaani tietoa tähän kärkeen. Suomi24-keskustelualueelta löytyi kommentti, jossa henkilö sai perintätoimistolta erittäin vaikeasti löydettävän kyseisen yrityksen puhelinnumeron. Tämä tieto on tällainen:

WESTERFIELD INTERNATIONAL AG:09 238 61 44 6 on tämä oikea asikaspalvelun numero. Sitä ei löydy kovin helpolla. Jouduin itse pyytämään perintätoimistosta ks. numeron.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Westerfield International -yrityksen puhelinmyyjä soitti yli 80-vuotiaalle vanhukselle ja tarjosi
Goodshave -nimistä, ilmaista tuotetta, puhelimitse. Vanhukselle ei selvinnyt puhelun kuluessa, että hyväksyessään tämän ilmaisen tuotteen hän tulee samalla tilanneeksi kolmen kuukauden jaksoissa (edit, 14.8.)  liki 19 euroa maksavat karvojenpoistoterät – siis joka kuukausi. Mieleen jäi tämä ilmainen näyte.
Postissa tuli ilmainen tuote ja toinen tuote ja ilmoitus, että olet liittynyt jäseneksi ja nyt tulee joka kuukausi uusi paketti teriä!

Tämä vanhus ei ole ainoa, joka on joutunut jymäytetyksi tai harhaanjohdetuksi puhelinmyynnissä. Pelkkä Robinsonin listalle ilmoittautuminen ei riitä: epäeettisiä keinoja käyttävät puhelinmarkkinointia harjoittavat firmat kun eivät kuulu Asiakasmarkkinointiliittoon, joka huolehtii Robinsonin listan suoramarkkinointikiellon toteutuksesta. "Puhelin Robinson" -ohjeet täältä, Asiakasmarkkinointiliiton sivuilta.
Laki antaa kuluttajalle oikeuden kieltää puhelimitse tapahtuva markkinointi, mutta kielto on mahdollisesti tehtävä firma firmalta. Joka ei siis tahdo keskustella puhelimessa liittymä-, sähkö, lehti- tai muista ostoksista, saa ensin ilmoittautua Robinsonin listalle ja sen jälkeen ottaa lähestyvien firmojen yhteystiedot talteen ja nujertaa lähestymisyritykset yhden kerrallaan. Tämä on tietysti tehokasta siinä mielessä, että firmat eivät tykkää siitä, että jatkuvasti

Täällä Suomi 24:n keskustelussa puidaan saman firman markkinointia.
Goodshave, Good Shave tai vastaava puhelinmyyntiyritys -keskustelussa on tällä hetkellä 249 kommenttia.

Kun itse otin asian esille Facebookissa, heti löytyi yksi saman firman markkinoinnin tuttu omistakin kavereistani, nuori aikuinen. Hän kertoi, että "-- ilmaisen näytepakkauksen saa, jos samalla liittyy jäseneksi, jolle tulee säännöllisesti maksullisia lähetyksiä.--". No, yli 80-vuotiaalle ilmaisella näytteellä esitellyn, kuitenkin maksullisen, tuotteen peruminen ja ylipäätään huonosti esitellyn asian ymmärtäminen ei suju yhtä nopeasti kuin plus kaksikymppiseltä.

Entä kuluttajan oikeudet? Kuluttajavirastosta löytyy apua:
Puhelimitse tapahtuva markkinointi on etämyyntiä. Täältä löytyy pelisääntöjä. Peruutusaikaa on pääsääntöisesti 14 päivää.
Kuluttajalla on oikeus saada etämyyntikaupasta vahvistus.
Kuluttajan on saatava kirjalliset ohjeet kaupan peruutuksesta.

Tämä oli nyt toinen kerta, kun sama vanhus joutui huijauksen kohteeksi. Edellinen, puhelinliittymäkauppaa koskeva huijaus selvitettiin, kiitos operaattorin, joka oli valveilla myös. Moni seuraa varmasti mielenkiinnolla, kuinka kauan menee ennen kuin tämän kyseisen yrityksen toiminta tutkitaan laajemmin. Aineistoa tutkimiselle alkaa netissäkin näköjään olla melko paljon.

Ilmeisesti lansäätäjän pitäisi pohtia myös sitä, millä tavoin hyvin iäkkäitä ihmisiä suojataan tämäntyyppiseltä toiminnalta, tapahtuipa se puhelimitse tai jossain standilla.
Ajantasainen kuluttajansuojalainsäädäntö (etämyyntiä koskeva lansäädäntö ennen kaikkea lain luvussa 6).

Suomi24-keskustelu Westerfield Internationalista. Sieltä löytyy kiven alla olleita yhteystietojakin. Esimerkiksi nimimerkki Kusetettu kertoo tällaisen yhteystiedon: "WESTERFIELD INTERNATIONAL AG: 09 238 61 44 6 on tämä oikea asikaspalvelun numero. Sitä ei löydy kovin helpolla. Jouduin itse pyytämään perintätoimistosta ks. numeron."
Edit. 14.8. Nostan tähän kommenttilaatikosta yhden lisätiedon:
Anonyymi sanoi...
Tuo numero ei ole se mihin peruutus tehdään. Se numero tulee laskun mukana ja "toimisto" on Helsingissä. Puheluun vastaaminen kestää yleensä noin 10-15 minuuttia, mutta kannattaa odottaa kyllä sieltä vastataan.


Enirosta sen sijaan ei löydy Westerfield International -yhteystietoja.
Eikä Fonectastakaan. 

Sen sijaan täältä löytyy kokemustietoa: Älkää missään nimessä tilatko yhtään mitään, jos joku soittaa Westerfield International-nimisestä yhtiöstä...


EDIT. 17.12.13
Olen poistanut täältä kommentointimahdollisuuden, sillä viimeksi tähän ketjuun tuli epäasiallinen, rumaa kieltä sisältänyt kommentti, joka ei sisältänyt asiallista vastinetta kyseisen yrityksen puolesta. KirsiM