31.1.08

Kaivattu helpotus huumekorvaushoitoon voimaan huomenna

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta (33/2008) tulee voimaan huomenna. Asetus tekee vihdoin mahdolliseksi korvaushoidon buprenorfiinia ja naloksonia sisältävää yhdistelmävalmistetta käyttäen. Tämä toivottavasti helpottaa opioidiriippuvaisten hoitoa.
Jo vuosien ajan suomalaisten huumeidenkäyttäjien hoito on ollut luokattomassa kunnossa. Nuorten huumekuolemat ovat olleet ennätysmäisiä ja hoitoon pääsy on ollut lievästi sanoen vaikeaa.
Vuonna 2006 Suomessa kuoli huumeiden vaikutuksen alaisena yli 180 ihmistä. Heistä peräti 104 oli 15–29-vuotiaita, nuorimmat 15-vuotiaita. On siis korkea aika tarttua toimeen, jota huumeriippuvaiset itse sekä heidän omaisensa ovat vaatimalla vaatineet valtiovallalta.

Luettavaa:
Vuosittainen EU-raportti huumeidenkäytöstä (pdf).
Irti huumeista -järjestön sivut.

Ei kommentteja: